เชื่อว่าคนส่วนใหญ่จนปัจจุบันนี้ยังเข้าใจ ...

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสาวๆ ร้อยทั้งร้อยต่างก็อย ...