โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีกี่หลักสูตร แตกต่างกันอย่างไร

       เมื่อลูก ๆ หรือบุตรหลานของคุณโตขึ้น ย่อมต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ต่อยอดและเป็นความรู้สำหรับการทำงานในอนาคต และหนึ่งในตัวเลือกสำหรับการศึกษาต่อที่ผู้ปกครองได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากคือโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่มีหลากหลายหลักสูตร ในบทความนี้จึงอยากจะมาแนะนำว่าแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกันอย่างไร ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้คุณได้เลือกหลักสูตรที่เหมาะกับลูกหลานมากที่สุด

  1. หลักสูตรอังกฤษ

สำหรับหลักสูตรอังกฤษนั้นจะเป็นการเรียนการสอนที่ควบคู่ไปกับการฝึกฝนให้เด็ก ๆ ได้ค้นหาความรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งถือว่าเป็นการปลูกฝังทักษะเพื่อให้เด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดีในอนาคต โดยจะมีวิชาภาคบังคับ 3 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชานอกเหนือจากนี้จะเป็นวิชาเลือก

  1. หลักสูตรอเมริกัน

หลักสูตรอเมริกันจะมีการเรียนการสอนแตกต่างกันออกไปตามแต่ละรัฐ ทำให้การเรียนการสอนของแต่ละรัฐนั้นมีความอิสระและมีความหลากหลายสูง แต่ก็ยังคงต้องยึดตามองค์กรจากสหรัฐอเมริกาที่รู้จักกันในระดับสากล โดยความพิเศษของหลักสูตรอเมริกัน คือ มีวิชาให้เลือกเรียนหลากหลายเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนวิชาการ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบและเรียนในสิ่งที่ตนเองถนัดและชื่นชอบมากที่สุด เช่น ชมรมกีฬา, ชมรมทำอาหาร, ชมรมศิลปะ และยังมีชมรมรวมทั้งภาควิชาอื่น ๆ อีกหลากหลาย โดยจะขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐนั้น ๆ

  1. หลักสูตรสิงคโปร์

หลักสูตรสิงคโปร์นี้ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้หลักสูตรอื่น ๆ เนื่องจากเวลาพูดถึงการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ทุกคนจะยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดในโลก โดยหลักสูตรสิงคโปร์จะมีความเข้มข้นในวิชาพื้นฐานอย่างวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และยังมีความพิเศษตรงที่มีการเรียนแบบสองภาษา ทำให้เด็ก ๆ ที่เรียนในหลักสูตรสิงคโปร์อาจมีข้อได้เปรียบมากกว่าหลักสูตรอื่น ๆ ในเรื่องของภาษา

  1. หลักสูตร IB (International Baccalaureate)

สำหรับโรงเรียนที่จะเปิดสอนในหลักสูตรนี้ ทั้งโรงเรียนและคุณครูจะต้องผ่านการประเมินผลจาก IBO (International Baccalaureate Organisation) ทุก 5 ปี และจุดนี้จึงทำให้มีความพิเศษ นั่นคือโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรนี้จะมีการเรียนการสอนและมาตรฐานที่เหมือนกันทั่วโลก จึงสามารถตัดความกังวลได้หากต้องย้ายถิ่นฐาน เพราะเด็ก ๆ จะได้เรียนเนื้อหาต่อเนื่องจากเดิม สามารถปรับตัวได้ง่ายนั่นเอง

จะเห็นได้ว่าแต่ละหลักสูตรที่มีในประเทศไทยก็จะมีความพิเศษแตกต่างกันออกไป แต่สามารถมั่นใจได้ว่าทุกหลักสูตรจะปลูกฝังสิ่งดี ๆ ให้ลูกหลานของคุณได้แน่นอน ก็อยู่ที่การเลือกของเด็ก ๆ ที่สอดคล้องกับเหตุผลของผู้ปกครองแล้วว่าควรจะเลือกเรียนที่ไหนดีที่จะเหมาะสมกับเด็กมากที่สุด