ประกันรถ 101: ประกันรถยนต์เชิงพาณิชย์คืออะไรกันนะ?

ทำความรู้จักกับสาระัดเรื่องประกันรถยนต์ พร้อมหยิบยกอีกหนึ่งประเภทที่ควรรู้จักมาฝาก กับแผนประกันรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่บอกเลยว่าผู้ประกอบการต้องห้ามพลาด ส่วนจะคืออะไร มีประเภทไหนบ้าง ตอบโจทย์กับใคร ก็สามารถหาอ่านได้เลยในบทความนี้

ประกันรถยนต์เชิงพาณิชย์ คืออะไร?

ประกันรถเชิงพาณิชย์ คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่รถยนต์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจหรือการค้า แตกต่างจากประกันรถยนต์ส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองแก่รถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ประกันรถเชิงพาณิชย์มีจุดประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ รวมถึงความเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากการใช้รถยนต์

ประเภทของประกันรถเชิงพาณิชย์

ประกันยานพาหนะเชิงพาณิชย์มีให้เลือกหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการใช้งานของรถยนต์และความต้องการความคุ้มครองของผู้เอาประกัน ประเภทหลัก ๆ ของประกันรถเชิงพาณิชย์ ได้แก่

 • ประกันชั้น 1 เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุด ครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ประกันชั้น 2 เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองน้อยกว่าประกันชั้น 1 ครอบคลุมเฉพาะความเสียหายต่อตัวรถยนต์ และความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
 • ประกันชั้น 3 เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองน้อยที่สุด ครอบคลุมเฉพาะความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
 • ประกันรถบรรทุก เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถยนต์บรรทุก ครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ประกันรถตู้โดยสาร เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ตู้โดยสาร ครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความสำคัญของการทำประกันรถเชิงพาณิชย์

การทำประกันรถเชิงพาณิชย์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้รถยนต์ในการประกอบธุรกิจหรือการค้า เนื่องจากช่วยคุ้มครองทรัพย์สินและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ รวมถึงความเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากการใช้รถยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากหากไม่มีการทำประกัน

ตัวอย่างความสำคัญของการทำประกันรถเชิงพาณิชย์

 • หากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุชนกับรถยนต์คันอื่น ประกันรถเชิงพาณิชย์จะจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์ทั้งสองคัน รวมถึงค่ารักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บ
 • หากรถยนต์เกิดอุบัติเหตุชนกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เช่น บ้าน อาคาร หรือร้านค้า ประกันรถเชิงพาณิชย์จะจ่ายค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย
 • หากรถยนต์ถูกขโมยหรือสูญหาย ประกันรถเชิงพาณิชย์จะจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้เอาประกัน

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกประกันพาหนะเชิงพาณิชย์

 1. ประเภทของรถยนต์ รถยนต์ประเภทต่างๆ ก็มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเลือกประเภทของประกันที่ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมกับประเภทของรถยนต์
 2. การใช้งานของรถยนต์ หากรถยนต์มีการใช้งานที่หนักหน่วง เช่น ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือผู้โดยสารจำนวนมาก ก็ควรเลือกประเภทของประกันที่ให้ความคุ้มครองที่สูงขึ้น
 3. งบประมาณ เบี้ยประกันรถเชิงพาณิชย์มีราคาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของประกัน เงื่อนไขความคุ้มครอง และระยะเวลาความคุ้มครอง ดังนั้นจึงควรเลือกประเภทของประกันและเงื่อนไขความคุ้มครองที่เหมาะสมกับงบประมาณ

ประกันพาหนะเชิงพาณิชย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้รถยนต์ในการประกอบธุรกิจหรือการค้า ช่วยคุ้มครองทรัพย์สินและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ รวมถึงความเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากการใช้รถยนต์ ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลและเลือกประเภทของประกันที่เหมาะสมกับการใช้งานของรถยนต์และงบประมาณ